EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, Kaivuu-urakointi Kivistö Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kaivuu-urakointi Kivistö Oy
Y-tunnus: 2595356-1
Osoite: Koivumäentie 57, 32700 HUITTINEN
Puhelinnumero: 0400 615 511
Sähköposti: kivistonmikko@gmail.com

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot / tietosuojavaltuutettu
Mikko Kivistö
Puhelinnumero: 0400 615 511
Sähköposti: kivistonmikko@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja tilauksiin ja laskuihin liittyvissä asioissa, tilausten ja laskujen sekä niihin liittyvien dokumenttien toimittamiseksi, markkinointipostin lähettämiseksi sekä yleisesti asiakassuhteen hoitamiseksi.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste, säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tietoja keräämme asiakkaalta itseltään.

Käsittelyn peruste on liikesuhteen ylläpito. Tietoja on käsiteltävä, jotta voimme hoitaa asiakkaan kanssa tehtävän kaupankäynnin velvoitteet sekä tarjota ajankohtaista informaatiota palveluistamme, tuotteista ja käynnissä olevista kampanjoista.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteröimme sellaisia henkilötietoja jotka asiakas antaa tilauksen yhteydessä. Tällaista tietoa on tyypillisimmin toimitusosoite ja siihen liittyvä nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai tilausviite.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi tai niin kauan kuin se lainsäädännön (kirjanpitolaki, kuluttajasuojalaki) mukaan on tarpeen säilyttää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan EU:n ja ETA:n ulkopuolelle alihankkijalle (tietojen käsittelijälle) sähköisen markkinointimateriaalin lähettämiseksi. Tietojen käsittelijä on sitoutunut EU:n tietosuoja-asetuksenn oudattamiseen ja maalla (Yhdysvallat) on EU:n komission mukaan soveltuva tietosuojalainsäädäntö voimassa.

Tietoja luovutetaan EU:n sisällä alihankkijoille (tietojen käsittelijöille) satunnaisesti, esim. puhelinnumero ja nimi, tilauksen toimittamiseksi perille, mikäli asiakas pyytää tietojen lisäämistä tilaukselle joko antamalla oletustoimitusosoitteeksi puhelinnumerolla tai nimellä varustetun osoitteen tai antamalla tällaisen osoitteen erikseen tilauskohtaisesti.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Kirjallinen tarkastus-, muutos tai poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse tai postitse. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarkastaa edellä mainitun pyynnön lähettäneen henkilöllisyyden.